Prezentare companie

SC SEP CONTAB SRL, membră CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, având în componenţa sa experţi contabili şi contabili autorizaţi, precum şi personal de specialitate în domeniul financiar-contabil, resurse umane, drept comercial, software şi protecţia muncii.

Compania noastră dispune de logistică performantă necesară efectuării în timp util şi la un înalt standard de calitate, în deplină confidenţialitate, a serviciilor enumerate in prezenta ofertă. Evidenţa contabilă se efectuează cu ajutorul unei suite de aplicaţii special dezvoltate în cadrul companiei noastre.

Ofertă servicii

 • Înregistrarea contabilă, conform legislaţiei române, a documentelor prezentate de către CLIENT şi punerea la dispoziţia sa a acestor documente după înregistrare.
 • Controlul metodologiei contabile aplicată de către personalul intern al CLIENTULUI şi eventuale recomandări pentru îmbunătăţirea acestor metode; verificarea înregistrărilor primare efectuate de către personalul intern şi corectarea eventualelor erori.
 • Întocmirea situaţiilor solicitate de către autorităţile financiare abilitate pentru a fi predate în termenele prevăzute de instrucţiunile în vigoare.
 • Completarea, verificarea şi îndrumarea modului în care CLIENTUL îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale către stat; urmărirea efectuării plăţilor şi a încasărilor.
 • Consultanţa economică acordată CLIENTULUI în construirea sau dezvoltarea de afaceri, organizarea de tratative cu terţi, iniţierea de acţiuni de cooperare, investiţii, asocieri.
 • Intermediere servicii complete privind protecţia muncii.
 • Informare periodică sau la cererea CLIENTULUI cu privire la legislaţia în domeniu.
 • Relaţia cu Camera de Muncă.
 • Reprezentarea CLIENTULUI în faţa organelor abilitate ale statului cu ocazia activităţii de control efectuate de către acestea.
 • Analiza financiar-contabilă asupra activităţii economice a CLIENTULUI.
 • Documentaţii complete în vederea obţinerii de credite bancare.
 • Intermediere pentru obţinerea certificatelor de atestare fiscala în vederea participării la licitatţii sau alte activităţi.

Lista lucrărilor contabile

 • Verificarea registrului de casă întocmit de CLIENT.
 • Înregistrarea contabilă a tuturor oparaţiunilor efectuate de CLIENT pe luna în curs.
 • Întocmirea şi verificarea statelor de salarii, calcularea taxelor sociale si a impozitului pe venit detorat de CLIENT.
 • Întocmirea balanţei contabile de verificare contabilă, note de contabilitate, registrul jurnal.
 • Întocmirea şi depunerea decontului de TVA (D300) a declaraţiei de impunere (D100) precum şi a celorlalte declaraţii ANAF: D390, D392, D394 etc.
 • Întocmirea şi raportarea INTRASTAT.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei D112 – “DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE”
 • Raportarea semestrială a rezultatelor financiar-contabile.
 • Întocmirea şi depunerea bilanţului contabil anual.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei D101 – “DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT”.
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă, convenţii civile de prestări de servicii, precum şi evidenţa şi raportarea acestora – REVISAL.
 • Completarea şi depunera fişelor fiscale privind impozitul pe venitul global.

Alte servicii

Compania noastră asigură la cerere pregătirea şi îndrumarea personalului din cadrul companiei dumneavoastră privind întocmirea documentelor de evidenţă contabilă primară.

De asemenea, asigurăm la cerere, prin intemediul angajaţilor noştri, organizarea şi coordonarea la sediul companiei dumneavoastra a compartimentului financiar-contabil propriu.

Asigurăm la cerere serviciul de curierat pentru documentele contabile in relatia clientului cu compania noastră, prin intermediul parcului auto propriu.

Serviciile companiei noastre sunt asigurate de malpraxis!

Tarif

Tarifele practicate de compania noastră sunt negociabile în funcţie de natura, volumul şi complexitatea activităţii companiei dumneavoastră.